Bij alle type NFF wedstrijden geldt dat er wordt gewerkt met inschrijving en betaling vooraf. Onze clubvertegenwoordiger André van Schadewijk verzorgd de daadwerkelijke inschrijving. Onze vereniging is ingedeeld in Disctrict Zuid. Voor het rijden van wedstrijden is het dragen van een clubshirt verplicht!

Er zijn 3 soorten NFF wedstrijden:

 • District wedstrijden
 • Provinciale wedstrijden
 • Nederlands Kampioenschap

 

De regels zijn opgenomen in het wedstrijdreglement (één voor nationaal en één voor District Zuid).

Gedetailleerde informatie over de wedstrijden is te vinden op de www.fietscross.org/nff .

Voor niet rijders is de toegang bij NFF wedstrijden gratis.

  

Districtswedstrijden

Deze wedstrijden worden op zondag georganiseerd door de verenigingen in district Zuid, nl. in Ammerzoden, Tiel, Nuland, Geldermalsen, Oss en Berlicum. Elke vereniging organiseert 2 wedstrijden per jaar. Dit zijn er dus 12 per jaar. Dit zijn 6 wedstrijden van maart tot en met mei en 6 wedstrijden van eind augustus tot en met begin november.

Bij de districtswedstrijden wordt gereden in 2 klassen:

 • Eigen klasse
 • Super klasse

Het is verpicht deel te nemen aan beide klassen.

De Eigen klasse is een dagwedstrijd waarbij je ingedeeld op basis van je dagleeftijd. Bereik je de finale, dan krijgen de eerste 3 rijders een beker en de andere finalisten een herinnering.

De Super klasse is een competitie van 6 wedstrijden. Er zijn 2 competities per seizoen, één voor de zomervakantie en één na de zomervakantie. Je moet minimaal 5 van de 6 wedstrijden hebben gereden om in de eindstand vermeld te worden. Kom je in de eindstand voor dan heb je een beker verdiend.

Deze districtswedstrijden zijn laag drempelig en een goede manier om al vroeg kennis te maken met het rijden van wedstrijden. Per wedstrijddag zijn er ca. 150 deelnemers. Rijders van alle leeftijden mogen deze wedstrijden rijden, in de praktijk is de grootste groep rijders 13 jaar of jonger.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Inschrijven en betaling gebeurt vooraf bij de clubvertegenwoordiger. De clubvertegenwoordiger meldt onze rijders uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd aan. Inschrijven op de dag zelf is wel mogelijk, je betaalt dan dubbel inschrijfgeld (€10,-).

De dagindeling ziet er als volgt uit:

 • 9:30 Melden bij clubvertegenwoordiger
 • 10:00 – 10:45 Training
 • 11:00 – ±15:00 Wedstrijd

Dit jaar is het streven dat op de wedstrijddag de wedstrijdlijsten gedeeld op Facebookpagina NFF District Zuid.

 

Provinciale wedstrijden

Er worden op zaterdag ca. 10 provinciale wedstrijden per jaar georganiseerd. Deze wedstrijden worden ook wel de PK’s genoemd. Deze worden in de verschillende NFF districten (landelijk) georganiseerd.

Tijdens deze wedstrijd kan er gereden worden in 2 klassen:

 • Eigen klasse
 • Promotie klasse

De Eigen klasse is een dagwedstrijd waarbij je ingedeeld op basis van je dagleeftijd. Bereik je de finale, dan krijgen de eerste 3 rijders een beker en de andere finalisten een herinnering. Deelname aan de Eigen klasse is verplicht. Elke finalist krijgt een beker.

De Promotie klasse is een competitie die loopt van Pinksteren tot Pinksteren. Heb je aan minimaal 6 provinciale wedstrijden deelgenomen dan wordt je opgenomen in de eindstand. Je ontvangt dan ook een beker. Deelname aan de Promotie klasse is niet verplicht.

Aan de Provinciale wedstrijden nemen zo’n 500 rijders deel. Deze wedstrijden zijn dus grootschaliger dan de districtswedstrijden. Het inschrijfgeld voor de Eigen klasse bedraagt € 5,-, voor de Promotie klasse betaal je € 1,- [extra.] De clubvertegenwoordiger meldt onze rijders uiterlijk de zaterdag voor de wedstrijd aan.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

 • 08:45 – 09:45     Training groep 1 t/m 12 jaar
 • 09:45 – 10:45     Training groep 2 vanaf 13 jaar
 • 11:00 – ± 16:30  Wedstrijd

Op de wedstrijddag worden de wedstrijdlijsten gedeeld op Facebookpagina NFF.

 

Nederlands Kampioenschap

Deze wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd op 2e pinksterdag (maandag). Op de zaterdag ervoor in het Pinksterweekend wordt er een plaatsingswedstrijd georganiseerd. Door deelname aan deze wedstrijd krijg je een betere startplek tijdens de NK wedstrijd.

Om deel te kunnen nemen aan het Nederlands Kampioenschap van de NFF moet je aan voldoende Provinciale wedstrijden en/of de plaatsingswedstrijd hebben deelgenomen. Deelname is mogelijk als je 5 Provinciale wedstrijden hebt gereden of 4 Provinciale wedstrijden en de plaatsingswedstrijd voor het NK.