Binnen onze trainingsaanpak zien we dat onze vereniging rijders met plezier de fietscrosssport laat beoefenen. Hierbij zien we wel dat er verschillende type rijders zijn. We onderscheiden hierbij drie rijdersprofielen:

  • de sportieve rijder
  • de wedstrijdfietser
  • het talent

De sportieve fietser neemt, indien hij/zij dat wil, deel aan enkele wedstrijden per jaar. De wedstrijdrijder rijdt voldoende afdelingswedstrijden om in het eindklassement te komen of rijdt alle topcompetitie wedstrijden. De talentvolle rijder is in staat in de top 3 van de nationale wedstrijden te eindigen of kan tot dit niveau doorgroeien.

Met bovenstaande rijders profielen zien we dat het plezier in de sport voorop blijft staan, maar de focus van onze vereniging zal meer komen te liggen op het sportieve vlak. Een ontwikkeling die je breder terugziet in de landelijke fietscrosswereld en door de KNWU wordt uitgedragen.

Daar waar een aantal jaren geleden professionalisering is ingezet door de teams, pakken verenigingen dit nu steeds meer op. Dit is ook de weg die wij in willen slaan. Het streven is dat wij onze talenten kunnen begeleiden tot aan het KNWU talententeam. We willen het sportieve aanbod zoveel mogelijk specifiek maken voor de verschillende rijdersprofielen.

Voor wat betreft de trainingsfilosofie geloven we in leren fietsen, leren trainen en leren presteren. We willen een complete basisopleiding geven en daarbij talent herkennen en ontwikkelen.

Om een start te kunnen maken met de realisatie van de visie hebben we in 2017 de groepen opnieuw ingedeeld. Door deze nieuwe indeling zijn we beter in staat een passend trainingsaanbod te creëren. Op basis van de ervaringen zal het trainingsprogramma steeds meer groep specifiek worden. Als uitgangspunt hebben we gesteld dat de sportieve rijder en wedstrijd rijder op afzonderlijke avonden trainen. De trainers van de wedstrijdgroepen kunnen dan vaker ervaringen uitwisselen. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van het trainingsaanbod en geeft trainers inzicht in de vaardigheden van de rijders in de andere groepen.

De trainingstijden zien er als volgt uit:

 Dag Tijd  Groep
Maandag / vrijdag 19:00 - 20:00 Sportieve rijders 1 en 2
Dinsdag / donderdag 18:45 - 20:00 Wedstrijdrijders 1
Dinsdag / donderdag 19:45 - 21:00 Wedstrijdrijders 2
Woensdag 18:45 - 19:30 Starters
     


Op dit moment is voor gastrijders niet toegestaan om tijdens deze trainingen mee te trainen. Wij zullen gedurende het jaar een aantal zaterdagen of zondagen de baan voor rijders buiten onze vereniging open stellen.

Bij twijfel of de training voor gaat, check het stoplicht op onze website. Ná 17.00 uur kun je zien of de training doorgaat of helaas wordt afgelast.