Fietscrossvereniging Wycross is opgericht op 14 september 1981. Sinds 1983 is onze accommodatie gevestigd  aan het St. Jorispad in Wijchen. Onze vereniging is aangesloten bij de KNWU. Het bestuur van onze vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministratie en onderhoud accommodatie.

Al de activiteiten die we als vereniging ontplooien kunnen we doen met de hulp van onze vrijwilligers. Hierbij kan je denken aan vrijwilligerstaken als:

  • trainer
  • bestuurslid
  • bardienst in de kantine
  • onderhoud van de baan en kantine
  • schoonmaak van de kantine
  • hulp tijdens de drie  clubwedstrijden
  • vrijwilligerstaken tijdens de KNWU wedstrijd, welke we elk jaar organiseren
  • organiseren jeugdmiddag

Elk jaar organiseren we een vrijwilligersavond waar we hen onder het genot van een hapje en een drankje bedanken voor hun inzet. Door deze vrijwilligers zijn we in staat het lidmaatschap goedkoop te houden. Hiermee is de sport toegankelijk voor iedereen. 

Onze accommodatie heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. Begin jaren ’80 voldeed aan baan aan de toen geldende eisen. Maar na een sportontwikkeling van meer dan dertig jaar verdiende onze accommodatie een opknapbeurt. Door de invloed van weer en wind was de kantine dusdanig versleten dat renoveren geen optie meer was.

We zijn toen in 2010 een traject gestart om middels een gemeente subsidie een nieuwe kantine te realiseren. In 2012 hebben we uiteindelijk onze nieuwe kantine in gebruik genomen. Deze hebben we geheel met vrijwilligers binnen de vereniging kunnen bouwen. De oude kantine had geen uitzicht op de baan, onze nieuwe kantine hebben we daarom naast de baan gebouwd. Nu hebben we vanuit de kantine zicht op de baan. Nadat de kantine was opgeleverd ontstond ook het idee de baan te gaan vernieuwen. Dit was een veel groter project dan de bouw van de kantine. Maar vanwege het beschikbare budget (subsidie gemeente en provincie) kozen we ervoor dit in eigen beheer te doen. Een enorme klus waar we uiteindelijk zo’n vier jaar mee bezig zijn geweest. Deze vier bestonden uit het werven van de subsidies, de vergunningaanvraag en de bouwperiode van zo’n acht maanden. Samen met onze vrijwilligers en ondernemers uit de regio zijn we er in geslaagd een baan neer te leggen die zich kan meten met de topbanen in Nederland. We hebben nu een baan en kantine die helemaal bij de tijd is en voldoet aan de eisen van de KNWU en UCI. We hebben nu een baan waarop we zelfs internationale wedstrijden mogen organiseren.

Onze vereniging heeft zo rond de negentig actieve rijders. Dit zijn rijders in de leeftijd van vijf tot boven de dertig jaar. Een deel van de rijders beoefent de sport als wedstrijdsport, de andere rijders beoefenen de sport recreatief. Deze laatste categorie traint op onze baan, maar rijdt geen wedstrijden.